Kurzy ruského jazyka

Jazyková škola s pravém státní jazykové zkoušky Metropol nabízí kurzy ruského jazyka pro veřejnost.

Všichni naši lektoři jsou vysokoškolsky erudovaní pedagogové – učitelé cizích jazyků, kteří se mohou pochlubit nejen perfektní znalostí jazyků, ale také i mnohaletou pedagogickou praxí.

Pro správné zařazení klienta do optimálního kurzu uvedení lektoři provádějí specializované přezkušovaní.

Nabízíme níže uvedené typy jazykových kurzů:

Kurzy základní (kurzy ruského jazyka pro začátečníky)

  • tříměsíční,
  • pololetní,
  • roční.
  • výuka probíhá 1 x 2 hodiny týdně, 1 x 3 hodiny týdně nebo 2 x 2 hodiny týdně.

Kurzy jsou určeny těm, kteří se začínají učit ruskému jazyku – úplným začátečníkům či pokročilým („falešným“) začátečníkům s tím, že po absolvování kurzu bude jejich znalost ruského jazyka na úrovni stupně elementární úroveň „TEU“ (A 1) dle kategorií Ruského systému úrovní všeobecné znalosti ruského jazyka (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Střední (kurzy ruského jazyka pro pokročilé)

  • tříměsíční,
  • pololetní,
  • roční.
  • výuka probíhá 1 x 2 hodiny týdně, 1 x 3 hodiny týdně nebo 2 x 2 hodiny týdně.

Kurzy jsou určeny těm, kteří již vládnou základy ruského jazyka s tím, že po absolvování konkrétních kurzů bude jejich znalost ruského jazyka na úrovni stupně základní úroveň „TZU“ (A 2), první certifikační úroveň „TORFL-1“ (B 1), druhá certifikační úroveň „TORFL-2“ (B 2) dle kategorií Ruského systému úrovní všeobecné znalosti ruského jazyka (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Konverzační kurzy ruského jazyka

Kurz je určen pro studenty, jejichž znalosti lze zařadit do kategorií základní úroveň „TZU“ (A 2), první certifikační úroveň „TORFL-1“ (B 1), druhá certifikační úroveň „TORFL-2“ (B 2), kteří se chtějí soustředit na konverzaci, výslovnost a správné použití složitějších gramatických jevů. Kurz dále klade důraz na zdokonalení schopnosti porozumět mluvenému slovu, rozšiřuje slovní zásobu studentů a schopnost studentů slovní zásobu optimálně využívat. Výuku vedou zkušení lektoři ruského jazyka, které doplňují lektoři - rodilí mluvčí. Studenti jsou nenásilně vedeni k odbourání strachu a nejistoty v používání ruského jazyka v praxi.

Speciální kurzy ruského jazyka

Kurzy jsou určeny pro studenty, kteří chtějí zlepšit a vycizelovat své jazykové znalosti v určitém oboru (své profesi) či v podnikání. Kurzy jsou vhodné například pro ty, kteří se chystají na studium, stáž či pracovní pobyt v zahraničí, pro zaměstnance pracující se zahraniční klientelou, nebo pro ty, kteří chtějí rozvíjet své podnikání v zahraničí.

Do nabídky specializovaných kurzů jsou zařazeny i kurzy pro ty, kteří již vládnou ruským jazykem na úrovni kategorie druhá certifikační úroveň „TORFL – 2“ (B 2) s tím, že po absolvování konkrétních kurzů bude jejich znalost ruského jazyka na úrovni stupně třetí certifikační úroveň „TORFL – 3“ (C 1).

Přípravný kurz ruského jazyka

Kurz je určen pro mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé studenty ruského jazyka, kteří se chtějí připravit na státní zkoušku, maturitní zkoušku či některou z mezinárodních zkoušek (TORFL, РЭТ atd.)