Počítačové kurzy

Školicí středisko ECDL (European Computer Driving Licence)

Koncept ECDL byl vytvořen v západní Evropě v reakci na rychlý rozvoj informačních a komunikačních strategií. Je nutné definovat pojem počítačové (digitální) gramotnosti a stanovit objektivní minimum digitálních znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl úspěšně, efektivně a bezpečně využívat moderní technologie, zejména na trhu práce.
Koncept ECDL se často používá na celém ministerstvu vnitra pro digitální displeje.

Počítačové kurzy ECDL:

1. etapa základní úrovně:

Computer Essentials (Modul M2) - Základy práce s počítačem a správa souborů Modul M2 (Computer Essentials) je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů určených pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát základní pojmy z oblasti počítačů a počítačových sítí, ovládat principy práce se složkami a soubory. Měl by si být vědom důležitosti zálohování dat a také ochrany dat před škodlivým software.
Online collaboration (Modul M14) - Spolupráce a výměna informací na internetu Modul M14 (Online Collaboration) je zaměřen na používání běžně dostupných webových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl být schopen využívat mobilní technologie, nastavit uživatelské účty pro přístup ke sdíleným informacím na internetu, používat webová úložiště, webové a mobilní kalendáře, webová výuková prostředí. Měl by umět komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, blogů a plánovat webové konference. Modul je dostupný od roku 2014.
Information Literacy (Modul MМ15) - Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu Modul M15 (Information Literacy) je zaměřen na práci s informacemi dostupnými na internetu. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul určený pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent zkoušky by měl znát druhy a zdroje informací na internetu, definovat dotazy pro nalezení požadovaných informací, měl by být schopen správně vyhodnotit získané informace, umět je třídit a uspořádat/organizovat s využitím podpůrných SW nástrojů, měl by umět vytvořit nový obsah na základě nalezených informací a být schopen strukturovaného předání získané informace včetně dodržení etických i zákonných norem. Modul je dostupný od začátku roku 2017.

Základní kurz (1. stupeň) počítačové gramotnosti pro školáky 9-12 let / 13-15 let / 16+ a dospělí

  • Délka:
    72 akademických hodin (24 hodin jeden modul), 2 akademické hodiny týdně
  • Náklady:
    1600 Kč za měsíc (14 400 Kč za kurz)
  • počet hodin lze zvýšit v závislosti na rychlosti zvládnutí materiálu (platí pro děti do 12 let)
  • zvolit vyučovací jazyk
    angličtina / čeština

Klíčové aspekty:

mnoho škol přijímá mezinárodní certifikáty ECDL jako maturitní zkoušku
Program ECDL vám umožňuje získat jak základní znalosti počítačové gramotnosti, tak zvládnout profesionální profily. Vzdělávací profily jsou vhodné nejen pro absolventy základních a odborných škol, ale i pro absolventy středních a vyšších odborných škol.
znalosti a dovednosti jsou testovány formou praktických testů v reálném prostředí různých operačních systémů, různých často používaných aplikací a používání běžných počítačů.
Úspěšní absolventi ECDL obdrží mezinárodně uznávané dokumenty ECDL o dosažení počítačových dovedností, které jsou nejen doporučovány Evropskou unií po mnoho let a standardně používány

Úrovně: Steps:

1) Computer essentials, Online collaboration, Information Literacy
2) Online Essentials, IT Security, Word processing
3) Spreadsheets, Using Database, Project planning
4) Presentation, Digital Marketing

Pro více informací kontaktujte nas, Viber / WhatsApp, E-mail: