Poté, co manažer METROPOL potvrdí rezervaci zvoleného vzdělávacího programu a obdržíte „Zálohová faktura“, můžete provést platbu kreditní kartou (VISA a MasterCard).

Můžete platit jakýmkoli pohodlným způsobem:Student nebo rodiče nezletilého studenta nebo jeho zákonní zástupci platící vyúčtování, prohlašují svůj souhlas a potvrzují své porozumění «OBECNÝM PRAVIDLŮM A POLITIKÁM KURZŮ METROPOLU», jakož i CENÍK, podle kterých se provádí rezervace a platba.
PŘI PLATBĚ PŘEČTĚTE, ŽE JMÉNO A PŘEJÍMÁTE JMÉNO!
Platba se považuje za dokončenou, když jsou prostředky připsány na účet METROPOL.
Vztah mezi METROPOL a studentem nebo jeho právním zástupcem se řídí platnou legislativou České republiky, zejména zákonem. Č. 89/2012 St. Občanský zákoník.

Používáme cookies. Abyste mohli s webem pokračovat v práci, automaticky přijímáte podmínky používání cookies. Použití cookies můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči.Více informací