státní zkoušky z českého jazyka

Jazyková škola Metropol je akreditována Ministerstvem školství České republiky jako škola s právem výuky jazyků a pořádání státních jazykových zkoušek, má právo vydávat osvědčení a certifikáty o absolvování v ustavené formě.

Škola Metropol

Škola má právo provádět státní zkoušky od úrovně A1 do úrovně C2 v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro výuku a hodnocení cizích jazyků.

Postup a datum konaní státní zkoušky stanoví ministerstvo školství České republiky.

Státní zkouška je zpoplatněna. Každý účastník má uhradit poplatek před zahájením zkoušky. Platební doklad se předkládá v den zkoušky. U zkoušky žadatel musí mít s sebou doklad totožnosti.

Úroveň Datum registrace Datum zkoušky Trvání zkoušky Cena Opakování termíny přípravného
speciálního kurzu
A1 týden před
datem zkoušky
5.11, 4.02,
8.04, 1.07
1 Hodina 900 Kč - 4-29.01.2021 / 1-28.06.2021
A2 týden před
datem zkoušky
5.11, 4.02,
8.04, 1.07
80 Minut 1200 Kč - 4-29.01.2021 / 1-28.06.2021
B1 týden před
datem zkoušky
5.02, 2.07 100 Minut 2000 Kč - 4-29.01.2021 / 1-28.06.2021
B2 2 týdny před datem 16.10 / květen 4 Hodiny 3500 Kč 500 Kč 7.09-2.10.2020 / duben
C1 2 týdny před datem květen 4 Hodiny 4200 Kč 600 Kč jednoletý kurz
(4 hodiny týdně, 144 hodin)
  • Student je úspěšný u písemné části zkoušky, pokud z každé části získá alespoň 60%.
  • Je-li výsledek nižší než 60 %, student nejde na ústní část zkoušky.
  • Zkoušející opravují písemnou část ihned po dokončení zkoušky, aby ústní část mohla začít co nejdříve.
  • Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části pro úrovně B2 a C1 následuje ústní část zkoušky
  • Ústní část zkoušky (pro jakoukoliv úroveň) trvá 10–15 minut
Přihlásit se na zkoušku Přihlásit se na speciální kurz Přihlásit se na zkoušku Přihlásit se na speciální kurz