Jazykové zkoušky

 • I. OBECNÉ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

  Jazyková zkouška A1

  Uchazeč je schopen reagovat na nejběžnější každodenní situace, je schopen odpovídat na běžné otázky týkající se jeho osoby, jeho bydliště, majetku, příbuzných a známých lidí.
  Rada Evropy: A1
  Pokročilost: začátečnická
  Poplatek: 500,- Kč

  Jazyková zkouška A2

  Evropská jazyková zkouška.
  Maximální počet bodů pro každou z dovedností je 25, celkem tedy 100 bodů. Aby byl uchazeč úspěšný, musí dosáhnout v jednotlivých dovednostech i celkově alespoň 60% bodů. V každé z úrovní se zkouší a hodnotí čtyři základní jazykové dovednosti: poslech textu s porozuměním, písemný projev (tvorba textu), čtení textu s porozuměním, ústní projev (komunikační schopnosti).
  Rada Evropy: A2
  Pokročilost: začátečnická
  Poplatek: 500,- Kč

  Jazyková zkouška B1

  Evropská jazyková zkouška.
  Maximální počet bodů pro každou z dovedností je 25, celkem tedy 100 bodů. Aby byl uchazeč úspěšný, musí dosáhnout v jednotlivých dovednostech i celkově alespoň 60% bodů. V každé z úrovní se zkouší a hodnotí čtyři základní jazykové dovednosti: poslech textu s porozuměním, písemný projev (tvorba textu), čtení textu s porozuměním, ústní projev (komunikační schopnosti).
  Rada Evropy: B1
  Pokročilost: mírně pokročilá
  Poplatek: 1 500,- Kč

  Využití: Certifikát je platný ve všech zemích Evropské unie včetně kandidátských. Pro všechny, kteří chtějí pracovat nebo studovat v zahraničí.

  Jazyková zkouška B2

  Evropská jazyková zkouška.
  Maximální počet bodů pro každou z dovedností je 25, celkem tedy 100 bodů. Aby byl uchazeč úspěšný, musí dosáhnout v jednotlivých dovednostech i celkově alespoň 60% bodů. V každé z úrovní se zkouší a hodnotí čtyři základní jazykové dovednosti: poslech textu s porozuměním, písemný projev (tvorba textu), čtení textu s porozuměním, ústní projev (komunikační schopnosti).
  Rada Evropy: B2

  Pokročilost: středně pokročilá
  Poplatek: 3 000,- Kč

  Využití: Certifikát je platný ve všech zemích Evropské unie včetně kandidátských. Pro všechny, kteří chtějí pracovat nebo studovat v zahraničí.

  Jazyková zkouška C1

  Evropská jazyková zkouška.
  Maximální počet bodů pro každou z dovedností je 25, celkem tedy 100 bodů. Aby byl uchazeč úspěšný, musí dosáhnout v jednotlivých dovednostech i celkově alespoň 60% bodů. V každé z úrovní se zkouší a hodnotí čtyři základní jazykové dovednosti: poslech textu s porozuměním, písemný projev (tvorba textu), čtení textu s porozuměním, ústní projev (komunikační schopnosti).
  Rada Evropy: C1
  Pokročilost: pokročilá
  Poplatek: 3 500,- Kč
  Využití: Certifikát je platný ve všech zemích Evropské unie včetně kandidátských. Pro všechny, kteří chtějí pracovat nebo studovat v zahraničí.

 • II. STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

  Státní jazyková zkouška základní

  Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených učebními osnovami pro základní kurz na jazykové škole.

  Rada Evropy: B2
  Pokročilost: středně pokročilá
  Poplatek: 3 000,- Kč
  Využití: SJZ základní je pro každého zaměstnavatele v ČR důkazem o výborné jazykové vybavenosti adepta na pracovní místo, které ji vyžaduje.

  Státní jazyková zkouška všeobecná

  Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na otázky denního života a na základní otázky politického, hospodářského a kulturního dění v ČR a dané jazykové oblasti.

  Rada Evropy: C1
  Pokročilost: pokročilá
  Poplatek: 3 500,- Kč
  Využití: SJZ všeobecná je pro každého zaměstnavatele v ČR, důkazem o výborné jazykové vybavenosti adepta na pracovní místo, které ji vyžaduje.

  Státní jazyková zkouška tlumočnická

  Obsah speciální SJZ je zaměřen obdobným způsobem jako u všeobecné SJZ. Uchazeč má zkouškou prokázat hluboké znalosti, vysokou míru osvojení cizího jazyka a jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro příslušné zaměření v rozsahu osnov pro vyšší specializované kurzy jazykových škol.

  Rada Evropy: C2
  Pokročilost: kvalifikovaná znalost
  Využití: Specializovaná zkouška, která dává nejlepší předpoklad všem jejím absolventům, kteří se chtějí věnovat profesionální tlumočnické činnosti k jejímu vykonávání.

  Státní jazyková zkouška překladatelská

  Obsah speciální SJZ je zaměřen obdobným způsobem jako u všeobecné SJZ. Uchazeč má zkouškou prokázat hluboké znalosti, vysokou míru osvojení cizího jazyka a jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro příslušné zaměření v rozsahu osnov pro vyšší specializované kurzy jazykových škol.

  Rada Evropy: C2
  Pokročilost: kvalifikovaná znalost
  Využití: Specializovaná zkouška, která dává nejlepší předpoklad všem jejím absolventům, kteří se chtějí věnovat profesionální překladatelské činnosti k jejímu vykonávání.