Kurzy německého jazyka

Jazyková škola s pravém státní jazykové zkoušky Metropol nabízí kurzy německého jazyka pro veřejnost.

Všichni naši lektoři jsou vysokoškolsky erudovaní pedagogové – učitelé cizích jazyků, kteří se mohou pochlubit nejen perfektní znalostí jazyků, ale také i mnohaletou pedagogickou praxí.

Pro správné zařazení klienta do optimálního kurzu uvedení lektoři provádějí specializované přezkušovaní.

Nabízíme níže uvedené typy jazykových kurzů:

Kurzy základní (kurzy anglického jazyka pro začátečníky)

  • tříměsíční,
  • pololetní,
  • roční.
  • výuka probíhá 1 x 2 hodiny týdně, 1 x 3 hodiny týdně nebo 2 x 2 hodiny týdně.

Kurzy jsou určeny těm, kteří se začínají učit německému jazyku – úplným začátečníkům či pokročilým („falešným“) začátečníkům s tím, že po absolvování kurzu bude jejich znalost německého jazyka na úrovni stupně pokročilý začátečník „Start Deutsch 1“ (A 1) dle kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Střední (kurzy německého jazyka pro pokročilé)

  • tříměsíční,
  • pololetní,
  • roční.
  • výuka probíhá 1 x 2 hodiny týdně, 1 x 3 hodiny týdně nebo 2 x 2 hodiny týdně.

Kurzy jsou určeny těm, kteří již vládnou základy německého jazyka s tím, že po absolvování konkrétních kurzů bude jejich znalost německého jazyka na úrovni stupně mírně pokročilý „Start Deutsch 2“ (A 2), středně pokročilý „Zertifikat Deutsch“ (B 1), vyšší „Zertifikat Deutsch für Beruf“ (B 2) dle kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Konverzační kurzy německého jazyka

Kurz je určen pro studenty, jejichž znalosti lze zařadit do kategorií mírně pokročilý (A 2), středně pokročilý (B 1) a vyšší (B 2), kteří se chtějí soustředit na konverzaci, výslovnost a správné použití složitějších gramatických jevů. Kurz dále klade důraz na zdokonalení schopnosti porozumět mluvenému slovu, rozšiřuje slovní zásobu studentů a schopnost studentů slovní zásobu optimálně využívat. Výuku vedou zkušení lektoři německého jazyka, které doplňují lektoři - rodilí mluvčí. Studenti jsou nenásilně vedeni k odbourání strachu a nejistoty v používání německého jazyka v praxi.

Speciální kurzy německého jazyka

Kurzy jsou určeny pro studenty, kteří chtějí zlepšit a vycizelovat své jazykové znalosti v určitém oboru (své profesi) či v podnikání. Kurzy jsou vhodné například pro ty, kteří se chystají na studium, stáž či pracovní pobyt v zahraničí, pro zaměstnance pracující se zahraniční klientelou, nebo pro ty, kteří chtějí rozvíjet své podnikání v zahraničí.

Do nabídky specializovaných kurzů jsou zařazeny i kurzy pro ty, kteří již vládnou německým jazykem na úrovni kategorie „vyšší“ (B 2) s tím, že po absolvování konkrétních kurzů bude jejich znalost německého jazyka na úrovni stupně pokročilý „Zentrale Mittelstufenprüfung“ (C 1).

Přípravný kurz němčiny

Kurz je určen pro mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé studenty německého jazyka, kteří se chtějí připravit na maturitní zkoušku, státní zkoušku (C 1) či mezinárodni zkoušky (GOETHE INSTITUT, ZD–Zertifikat Deutsch, TELC atd.)