Kurzy anglického jazyka

Jazyková škola s pravém státní jazykové zkoušky Metropol nabízí kurzy anglického jazyka pro veřejnost.

Všichni naši lektoři jsou vysokoškolsky erudovaní pedagogové – učitelé cizích jazyků, kteří se mohou pochlubit nejen perfektní znalostí jazyků, ale také i mnohaletou pedagogickou praxí.

Pro správné zařazení klienta do optimálního kurzu uvedení lektoři provádějí specializované přezkušovaní.

Nabízíme níže uvedené typy jazykových kurzů:

Kurzy základní (kurzy anglického jazyka pro začátečníky)

  • tříměsíční,
  • pololetní,
  • roční.
  • výuka probíhá 1 x 2 hodiny týdně, 1 x 3 hodiny týdně nebo 2 x 2 hodiny týdně.

Kurzy jsou určeny těm, kteří se začínají učit anglickému jazyku – úplným začátečníkům či pokročilým („falešným“) začátečníkům s tím, že po absolvování kurzu bude jejich znalost anglického jazyka na úrovni stupně pokročilý začátečník „Elementary“ (A 1) dle kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Střední (kurzy anglického jazyka pro pokročilé)

  • tříměsíční,
  • pololetní,
  • roční.
  • výuka probíhá 1 x 2 hodiny týdně, 1 x 3 hodiny týdně nebo 2 x 2 hodiny týdně.

Kurzy jsou určeny těm, kteří již vládnou základy anglického jazyka s tím, že po absolvování konkrétních kurzů bude jejich znalost anglického jazyka na úrovni stupně mírně pokročilý „Pre-Intermediate“ (A 2), středně pokročilý „Intermediate“ (B 1), vyšší „Upper-Intermediate“ (B 2) dle kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

Konverzační kurzy anglického jazyka

Kurz je určen pro studenty, jejichž znalosti lze zařadit do kategorií mírně pokročilý (A 2), středně pokročilý (B 1) a vyšší (B 2), kteří se chtějí soustředit na konverzaci, výslovnost a správné použití složitějších gramatických jevů. Kurz dále klade důraz na zdokonalení schopnosti porozumět mluvenému slovu, rozšiřuje slovní zásobu studentů a schopnost studentů slovní zásobu optimálně využívat. Výuku vedou zkušení lektoři anglického jazyka, které doplňují lektoři - rodilí mluvčí. Studenti jsou nenásilně vedeni k odbourání strachu a nejistoty v používání anglického jazyka v praxi.

Speciální kurzy anglického jazyka

Kurzy jsou určeny pro studenty, kteří chtějí zlepšit a vycizelovat své jazykové znalosti v určitém oboru (své profesi) či v podnikání. Kurzy jsou vhodné například pro ty, kteří se chystají na studium, stáž či pracovní pobyt v zahraničí, pro zaměstnance pracující se zahraniční klientelou, nebo pro ty, kteří chtějí rozvíjet své podnikání v zahraničí.

Do nabídky specializovaných kurzů jsou zařazeny i kurzy pro ty, kteří již vládnou anglickým jazykem na úrovni kategorie „vyšší“ (B 2) s tím, že po absolvování konkrétních kurzů bude jejich znalost anglického jazyka na úrovni stupně pokročilý „Advanced“ (C 1).

Přípravné kurzy pro zkoušky z anglického jazyka

Kurz je určen pro mírně pokročilé, středně pokročilé a pokročilé studenty anglického jazyka, kteří se chtějí připravit na maturitní zkoušku, státní zkoušku (C 1) či mezinárodni zkoušky (TOEFL, FCE, TOEIC atd.)