Kurzy angličtiny

Obecná angličtina

Hledáte pomoc se základy angličtiny? Chtěli byste si zdokonalit své znalosti anglického jazyka pro život nebo pro jiné účely?
Připojte se k našim kurzům anglického jazyka a naučte se s jistotou a bez obav číst, psát, poslouchat a mluvit anglicky.
Ať už máte jakoukoli současnou úroveň angličtiny, máme kurz, který je pro vás ten pravý.
Máme flexibilní termíny pro začátek, které Vám budou vyhovovat, a naši lektoři vám pomůžou rychle postupovat ve studiu.
Individuální výuka
Plaťte méně za více lekcí
1-5 lekcí - 550 Kč za 60 minut || 6-11 lekcí - 522,5 Kč za 60 minut
12-17 lekcí - 495 Kč za 60 minut || 18-23 lekcí - 467,5 Kč za 60 minut
více než 24 lekcí - 440 Kč za 60 minut
Společně levněji
Společně levněji
Zaplaťte kurz za cenu jednotlivce a rozdělte to napůl.

A1:Úroveň začátečníků, kteří rozumí větám a slovům týkajícím se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o své osobě slovními spojeními, která znají ze studia. Student na této úrovni dokáže napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující základní osobní údaje.
A2:Rozumí frázím a běžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o jeho rodině a přátelích, o jeho volném čase, nakupování, místopisu, zaměstnání). Umí číst krátké jednoduché texty a v nich vyhledat konkrétní předvídatelné informace. Orientuje se v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech.
Dokáže komunikovat v jednoduchých, často se opakujících situacích s předvídatelnou výměnou informací o známých tématech a činnostech. Zvládne krátkou společenskou konverzaci a napsat jednoduchý osobní dopis.
Rozumí i delším upraveným textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci a světu okolo. Je schopen na poměrně ucelené bázi pojmenovat většinu základních věcí a pocitů v každodenním životě, to včetně základních abstraktních výrazů.
Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života. Dokáže vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.
Umí vytvořit jednoduchý souvislý, logicky strukturovaný text o tématech, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají, a funkčně využívat prostředky textové návaznosti.
Rozumí hlavním myšlenkám autentických textů s konkrétními i abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace. Dokáže sledovat delší přednášku, v zásadě rozumí jednodušším filmům a seriálům v originálním znění, se základním porozuměním dokáže číst texty současné prózy.
Dokáže se dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.
Umí sestavit podrobnější, srozumitelný text o poměrně širokém okruhu témat, vysvětlit a obhájit stanovisko k aktuálním problémům, zdůvodnit výhody a nevýhody různých možností.


Můžete nás kontaktovat telefonicky, Viber / WhatsApp nebo e-mailem: