Metropol | Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Kurzy anglického jazyka

Základní, Střední, Konverzační, Speciální a Přípravné kurzy

Zjistit více

Kurzy německého jazyka

Základní, Střední, Konverzační, Speciální a Přípravné kurzy

Zjistit více

Kurzy ruského jazyka

Základní, Střední, Konverzační, Speciální a Přípravné kurzy

Zjistit více

Léto jinak

Zjistit více

Napište nám

Nechat vzkaz

O jazykové škole Metropol

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Metropol, s.r.o.,Webové stránky Škola Metropol byla oficiálně zapsána do školského rejstříku MŠMT ČR dne 23. 11. 2010 s účinností ode dne 1. 1. 2011 – viz Rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 19 253/2010-21. Dlouho před tím však již existovala jako neformální sdružení pedagogů – učitelů jazyků, humanitních a přírodovědných předmětů, které spojoval zájem o výuku a její metodiku.
Vzhledem k současným nárokům globalizovaného světa na každého z nás (zejména na odbornost a jazykové vybavení), se vedení školy rozhodlo neformální sdružení institucionalizovat a zájem profesionálních pedagogů o výuku spojit s poptávkou veřejnosti po jazykovém, humanitním a přírodovědném vzdělání.

Naše škola tedy širokému okruhu zájemců nabízí v prvé řadě jazykové vzdělávání (zejména AJ, NJ, RJ, ČJ pro cizince a dalších jazyků) a dále podporu při studiu humanitních a přírodovědných oborů formou jazykových a vzdělávacích kurzů.

  • Filosofie školy

    Metropol Hlavní stránkaJedním z nejdůležitějších předpokladů pro jakoukoliv spolupráci a porozumění mezi národy a jednotlivými lidmi, je jejich komunikační vyspělost v rovině jak osobních tak i profesních vztahů. V současné době se stáváme svědky neuvěřitelného technologického pokroku, který velmi zkracuje vzdálenosti mezi kontinenty a obyvatelstvem žijícím v rozdílných částech světa – vzdálenost či odloučenost tak přestávají být jednou z rozhodujících bariér pro lidská setkávání a úspěšnou kooperaci mezi lidmi. Zatím největší překážkou bezproblémového styku jednotlivců a společností z různých jazykových oblastí, odhlédneme-li od kulturních či historických zvláštností, se stává právě bariéra jazyková. Vzhledem k současnému stýkání kultur je velmi důležité, aby se stále větší část populace České republiky uměla dohovořit jedním či více cizími jazyky, a aby cizinci, kteří přicházejí do ČR, měli možnost bez větších problémů učit se českému jazyku.

    Zde nastupuje Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Metropol, s.r.o., se svojí nabídkou výuky jazyků, která v určité míře může uspokojit poptávku občanů ČR po výuce cizích jazyků a cizinců, kteří mají snahu osvojit si český jazyk.

    Jako metodiku pro výuku jsme si zvolili „Společný evropský referenční rámec pro jazyky“, jehož systém se stal výchozím předpokladem pro tvorbu učebních dokumentů naší školy. Uvedený systém vytvořil rámec jednotlivých úrovní jazykových dovedností – úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2, které jsou standardizovány Evropskou unií.

    Celá naše výuka vychází z požadavků ustanovení vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, v platném znění a řídí se další školskou legislativou české republiky.


Fotogalerie


V případě jakýchkoli dotazů nám neváhejte

Zaslat dotaz